Cut2D

Cut2D 1.919

Chuyển đổi CAD DFX đồ họa vào GCode/CNC Toolpaths
Người dùng đánh giá
3.4  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.919.523 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Vectric Limited
Giúp người sử dụng máy CNC chuyển đổi thiết kế đồ họa và CAD DXF vào GCode/CNC Toolpaths để gia công phụ tùng và linh kiện. Tự động cắt giảm đường kính bồi thường.
Cut2D được thiết kế để giúp Hobby CNC người dùng máy chuyển đổi CAD DXF và thiết kế đồ họa vào GCode / CNC Toolpaths cho machining bộ phận và thiết bị. Nó cung cấp tự động kì diameter bồi thường, thiết kế máy chính xác để kích cỡ không phải lo lắng tự offsetting hình học cho kì bị lợi dụng.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng